A A A

Bahagian Penyelidikan Undang-undang

Pegawai

BIL

NAMA

JAWATAN

1-

AZWA HANIM BINTI KAMARUZAMAN

PEGAWAI SYARIAH GRED LS44

2-

HANIZA BINTI BASARUDIN

PEGAWAI SYARIAH GRED LS41/LS44

3-

NURZAIRUL AZIRA BINTI UYUB

PEGAWAI SYARIAH GRED LS32/LS38

4-

ABDUL HAFIZ BIN MAD RADZI

PENOLONG PEGAWAI SYARIAH GRED

LS29/LS32/LS38

5-

MOHD RAHISAL BIN ADANAN

PENOLONG PEGAWAI SYARIAH GRED

LS29/LS32/LS38

Fungsi Bahagian

1. Menyelaras dan menganalisis bahan kajian serta isu-isu berkaitan undang-undang jenayah syariah.

2. Membangunkan pusat sumber jabatan.


3. Menyelaras pengkalan data pusat sumber.


4. Melaksanakan pembangunan profil jabatan.

5. Menyediakan kertas kerja bagi tujuan pembangunan profesional jabatan.

6 Melaksanakan program berkaitan pengiktirafan jabatan.

Tentang Kami

Melaksanakan pendakwaan syariah yang bebas, berkualiti, berintegriti dan selaras dengan hukum syarak serta peruntukan undang-undang

Hubungi Kami

Tel: 09-517 9341
No. Fax: 09-5137523
Alamat:

Jalan Masjid, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Negeri Pahang, 25000 Kuantan, Pahang